Giá: 1.950.000đ/khách (Áp dụng cho khách có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, áp dụng hết tháng 10)

 (Phương tiện: Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình)

(Phương tiện: Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình)

(Phương tiện: Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình)

(Phương tiện: Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình)

Giá: liên hệ. (Phương tiện: Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình)

(Phương tiện: Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình)

Chat Facebook