(Phương tiện: Máy bay, Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình).

 (Phương tiện: Hàng không Vietjet Air, Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình. Khởi hành 26/1/2018)

(Phương tiện: Máy bay + Xe ô tô đời mới vận chuyển theo chương trình)

(Phương tiện: Máy bay, Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình)

Tặng vé xem Nanta show. (Phương tiện: Máy bay, Ô Tô đời mới vận chuyển theo chương trình).

Chat Facebook